Mediemission

• mediemissionsarbetets senaste nyheter och berörande berättelser speciellt från områden där MedieMission Intl är verksam: Ryssland, Mellanöstern och Asien • 16–48 sidor, rikligt med färgbilder • kommer ut 4–7 gånger om året och är helt gratis • en specialtidning på kristet mediemissionsarbete med stor upplaga, omkring 3 200 prenumeranter