Mediemissionskampanj i Norge blir verklighet

Med storstadskampanjen i Oslo och Bergen vill man nå ut till både huvudbefolkningen och invandrare.

För ett par år sedan förhandlande MedieMission International om en storstadskampanj i Oslo. Processen upphörde dock när båda pastorer, som ledde kampanjförhandlingarna, blev sjuka. Det verkade också att kampanjen inte skulle få finansiering, eftersom planen att finansiera kampanjen med fastighetsaffärer inte lyckades.

“Om vi ser på realiteterna verkar det nästan omöjligt att förverkliga vår vision, men Gud har planterat den i våra hjärtan med en sådan kraft att vi inte kan överge våra drömmar”, sade pastorerna om situationen då.

Hälsan återställdes och finansieringen ordnade sig

Det var värt att hålla fast vid hoppet och visionen. Båda männen har återhämtat sig och finansieringen kan ordnas. Förutom Oslo, hålls kampanjen i Bergen, Norges näst största stad. Finansieringen är klar också för detta.

– Jag ser det som ett genombrott att vi nu kan hålla en storstadskampanj i Norge. Vi ber att detta blir verklighet, säger Hannu Haukka, verksamhetsledaren för MedieMission International.

Den muslimska befolkningen växer snabbt i Norge

Kampanjen Kraft till förändring i Norge kommer att vara unik, eftersom kampanjens budskap riktas inte bara till huvudbefolkningen utan också till invandrare. Den muslimska befolkningen har vuxit snabbt i Norge, och flera moskéer har öppnats i landet medan kyrkor har stängts.

“Vi måste vända denna trend. När vi ber, ser vi i våra hjärtan en stad som har förändrats, och nya bröder och systrar som sökt asyl från Norge för sig själva och sina familjer “, säger pastorerna som vill se en mediemissionskampanj bli verklighet i Norge.

Intresse för en mediekampanj också i Sverige

I Sverige har man också börjat överväga möjligheten att organisera en mediemissionskampanj. Förhandlingar har inletts i Finland med olika aktörer för att genomföra en rikstäckande mediekampanj.