Mediemissionskampanj önskas till östra Ukraina

I östra Ukraina lider man fortfarande av kriget. Församlingarna som befinner sig på krigsterritorium vill trots oroligheterna ha en missionskampanj till byarna vid fronten. De tror att endast Gud kan få till stånd fred och försoning.

MedieMission Intl förbereder, på församlingarnas i Mariupol och Slovjansk begäran, en mediemissionskampanj i de krigsdrabbade områdena i östra Ukraina. I området bor 1,5 miljoner invånare.
Man har tänkt sig en kampanj som sträcker sig på båda sidor om gränsen, men det ser ut att bli bara en dröm. Pastorernas relationer över gränsen är en utmaning.


Hela stridsområdets gränstrakter är minerat. Man kan inte köra av från landsvägen.

Inget slut på hatet

Krigstillståndet på gränsen mellan Ryssland och Ukraina har pågått redan i fyra år, och inget slut på fientligheterna syns.
– På varje ort hörde och såg vi den motsatta sidans kanon-, granat- och automatgevärens eldgivning, beskriver MedieMission Internationals verksamhetsledare Hannu Haukka situationen, efter sitt besök i östra Ukraina i slutet av januari.
På många orter i krigsområdena möts man av en tröstlös syn. Till exempel i Avdejevka har en stor del av stadens höghus förvandlats till ruiner i pansarvagns- och kanoneldgivningen.


Resesällskapet. I bakgrunden hördes på tre kilometers avstånd dånet av kriget.

Bara Gud kan ge försoning

– Här behöver vi akut en stor förändring. Vi behöver en kampanj, som hjälper människorna att bli av med sin bitterhet och sitt hat, säger pastor Gennadiy Mohnenko som förestår barnhemmet och flyktingcentret Pilgrim i Mariupol. MedieMission International har hjälpt Mohnenkos barnhem samt förmedlat bl.a. mathjälp till byarna vid fronten.
Mohnenko, de andra pastorerna och Hannu Haukka tror att när en människa finner försoning och förlåtelse hos Gud, så kan hon också förlåta sin fiende.
– Det här är en ovanlig utmaning för oss, för vi har aldrig genomfört en mediemissionskampanj på ett krigsområde förut. Visst känns det spännande, men vi vill göra allt för att hjälpa, säger Haukka.

Ett liv i en ständig rädsla

Människorna som bor i krigsområdena lever i en ständig rädsla. I byarna vid fronten följer föräldrarna sina barn till skolan och skyddar dem med sina egna kroppar, för de fruktar för att de ska hamna mitt i eldgivningen. Tusentals kvinnor har förlorat sina män och tusentals barn sina föräldrar på grund av kriget.
Barnhemmet Pilgrim är beläget bara 15 km från eldlinjen. Man var tvungen att evakuera barnhemmet i två omgångar under de första åren. Det är inte underligt att Gennadiy Mohnenkos fru har varit i så dåligt skick under hela krigstiden, att hon knappt kan gå.
– Med Guds hjälp ska vi orka tills kriget tar slut, säger Mohnenko hoppfullt.


MedieMission International har understött Gennadiy Mohnenkos barnhem. I bakgrunden syns en flygel av det nybyggda hönshuset.

Understöd till barnhemmen och byarna vid fronten

MedieMission International har sänt hjälp till byarna vid fronten i östra Ukraina bl.a. i form av mat samt tre Lada-personbilar som kan användas för församlingarnas evangelisationsarbete. Under år 2015–2017 har man även förmedlat hjälp till barnhemmet Pilgrim och flyktingcentret som Mohnenko förestår. Man har kunnat skaffa bl.a. kläder och mat samt renoverat barnhemmet tack vare bidraget.
Förra året började man bygga ett eget hönshus för barnhemmet, där det nu finns ca 2000 kycklingar och 1000 värphöns. Avsikten är att också bygga ett växthus. Det bygget påbörjas troligen nu på våren. Det gör att man blir mera självförsörjande vilket hjälper upp de föräldralösa barnens situation.
– Vi är mycket tacksamma till alla våra finländska vänner, som har hjälpt oss under den här svåra och hemska tiden. Jag önskar att ni kommer ihåg Ukraina i era böner, vädjar Gennadiy Mohnenko.