MedieMission tidskrift

Januari 2021


Tidningen Mediemission berättar om seger inom missionsarbetet: arbetets rikliga frukter och förvånansvärda händelser varmed Gud i sin nåd välsignat MedieMission Internationals arbete runt om i världen.

Tidningen Mediemission är gratis!

Mediemission är mediemissionsarbetets specialtidning med omkring 3 200 prenumeranter. Berörande historier, intressant bakgrundsinformation från olika håll i världen och en stor mängd bilder berättar om stämningarna på missionsfälten. Prenumeranterna får också ett vänbrev som kommer ut cirka varannan månad. Med Mediemission och vänbrevet följer en bankgiroblankett och läsaren har möjlighet att stödja mediemissionsarbetet med en valfri summa.

Du kan beställa Mediemission också till din e-post
Obs! Du som flyttar. Vårt adressregister uppdateras genom Postens databas. Du behöver alltså inte meddela oss din nya adress.

Mediemission

• mediemissionsarbetets senaste nyheter och berörande berättelser speciellt från områden där MedieMission Intl är verksam: Ryssland, Mellanöstern och Asien • 16–48 sidor, rikligt med färgbilder • kommer ut 4–7 gånger om året och är helt gratis • en specialtidning på kristet mediemissionsarbete med stor upplaga, omkring 3 200 prenumeranter

Beställ tidningen Mediemission gratis
Beställ MedieMission