Litteraturarbetet i Ryssland fortsätter trots coronaviruspandemin

MedieMissionens litteraturarbete i Ryssland fortsätter trots coronaviruspandemin. Tack för ert trogna stöd som möjliggör att arbetet kan fortgå för att nå människor som nu är mer öppna för evangeliet än någonsin tidigare.    

I mitten av april ringde vi upp några ledare för församlingar i östra Ryssland för att få veta om församlingslivet nu under coronapandemin. Vi frågade också om litteraturarbetet i dessa församlingar mellan Uralbergen och Stilla havet. 

 

VLADIVOSTOK

Pastor Valentin Romanjuk

Ni har säkert fått litteratur från MedieMission, t.ex. kampanjböcker. Hur använder er församling denna litteratur och räcker den för era behov?

– Vi tackar er hjärtligt för att ni låtit trycka evangeliserande litteratur som vi använder i vår församling. Vi kan inte hålla evangeliserande möten eller gudstjänster men våra församlingsmedlemmar använder sig av litteraturen. Ibland tar böckerna slut och sedan får vi beställa mer av dem för att kunna fortsätta ge ut evangelium.

Det är fint att få höra hur ni har det där långt borta i Vladivostok. Hur påverkar coronaepidemin er region?

– På grund av epidemin är det ganska tyst och stilla ute på staden. Människor är rädda. Vår bön är att troende inte skulle gripas av rädsla och att de skulle lita på Herren som kan skydda och bota.

Vi ber att Gud skulle ge oss uthållighet att möta denna motgång. Vi vet inte vad Gud vill göra genom detta. I Bibeln läser vi om att Guds folk gått igenom olika epidemier och pandemier. Gud vill tala till folket som bor här i Fjärran Östern.

 

CHABAROVSK

Pastor Jevgenij Sun

Hur påverkar epidemin livet i ert område?

– Myndigheterna har bett oss att distansera oss från varandra. Därför har församlingarna också flyttat gudstjänsterna till Internet.

Hur förhåller sig församlingsmedlemmarna till den här nya situationen?

– Vi ska vara tålmodiga för pandemin går över när tiden är inne. Nu är det viktigt för oss alla att stanna i en nära relation till Gud.

Har ni fått av litteraturen MedieMission låtit trycka?

– Ja, vi har fått kampanjböcker som vi använt i evangelisationsarbetet. Vi har kunnat använda dessa kampanjböcker på ett fantastiskt sätt. Nu när människor stannar i sina hem har de också mer tid att läsa.

Det är fint att vi får alla höra till Guds familj! Ni hjälper oss att förkunna evangelium tydligt och kraftfullt.

 

ULAN-UDE, REPUBLIKEN BURJATIEN

Pastor Sergej Ljahov

Till Ulan-Ude levererade vi kampanjböcker precis innan coronapandemin bröt ut. För första gången fick burjaterna en evangeliserande kampanjbok på sitt eget språk.

Pastor Sergej, hurdan verksamhet har ni nu under coronaviruspandemin?

– I början var vi mycket rädda, men sedan började vi be mer. Vi ber också för våra ungdomar som nu hjälper äldre människor i vårt område genom att till exempel ta matvaror hem till dem.

Våra mottagningscentra för missbrukare är för närvarande stängda och vi kan inte ta emot sjuka eller hjälpbehövande.

Som församlingspastor var jag i början av denna kris lite osäker på hur vi skulle bära oss åt. Men sedan insåg jag att det nu är dags att be och med bön betjäna de människor som behöver hjälp. Naturligtvis känner vi en viss spänning och rädsla, men samtidigt har vi en vilja att tjäna våra medmänniskor.

Vad kan församlingen göra i denna situation?

– De frivilliga i vår församling hjälper särskilt äldre människor genom att förse dem bland annat med mat. Samtidigt har vi delat ut kampanjböcker som MedieMission låtit trycka. Vi tackar er för denna värdefulla hjälp!

Ulan-Ude ligger nära Mongoliet. Vi planerade att hålla en storstadskampanj i Mongoliets huvudstad Ulaanbaatar. Nu har pandemin stängt gränserna, men lyckligtvis hann vi innan dess leverera kampanjböcker till Mongoliet med mycket berörande berättelser om förvandlade liv.

 

NOVOSIBIRSK, SIBIRIEN

Biskop Vitalij Maksimjuk

I Novosibirsk genomförde vi år 2008 en omfattande storstadskampanj där verkligen många församlingar var med.

Hur går det med litteraturarabetet i Sibirien?

– Under dessa tider använder vi oss av denna litteratur mer än någonsin. Vi har delat ut litteratur till alla biträdande pastorer och böngruppsledare i våra församlingar. Alla har bekanta, vänner och grannar som har många frågor och vill få svar på dem när de läser dessa böcker. Vår församling har också en stor grupp taxichaufförer som har fått litteratur. De delar ut kampanjböcker till sina kunder i taxibilar.

Hur syns pandemin där på andra sidan av Uralbergen?

– Vi använder Internet mycket. På morgonen har vi bönemöten och tre vardagskvällar i veckan håller vi korta bibelstudier. Nu läser vi Uppenbarelseboken som mer än någonsin intresserar människor. Via nätet sänds också söndagsgudstjänster som många lyssnar på.

Vad vill du säga till de vänner som stöder MedieMissions arbete i Ryssland?

– Jag vill tacka er för att ni i årtionden varit verkliga vänner till oss som bor i Ryssland och bett om väckelse för vårt land. Vi är en familj. Vi tror att vår himmelske Fader vill väcka sin församling så att vi tillsammans kan uppfylla Jesu missionsbefallning.

Vi ber för ert arbete, må Gud välsigna och skydda er.

 

SACHALIN

Pastor Pjotr Jarmoljuk

Sachalin är en ö som är nästan tusen kilometer lång. Den ligger vid Stilla havet i Ryska fjärran östern och i sydost från Sachalin ligger Japan.

Hur känner ni av effekten av coronaepidemin på Sachalin?

– Ja, vi upplever att det är mycket svårt. Vi kan inte gå till vår församlingssal för att fira gudstjänst utan vi samlas via Internet. Dessa märkliga tider har mjukat upp hjärtan. Bibeln uppmuntrar oss och säger att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa.

Ett stort tack till våra vänner som gett oss Nya testamenten. Vi tackar också för kampanjböckerna som ni skickat oss. Folk tar emot dem med stor tacksamhet!

 

TJITA, REPUBLIKEN ALTAJ

Biskop Andrej Panasovetj

Er församling verkar i den natursköna delrepubliken Altaj vid gränsen mellan Centralasien och Sibirien. Hur har ni det nu under coronaepidemin?

– Denna situation liknar ingenting vi upplevt förut, men samtidigt utmanar den oss att lita på Herren och tro på honom. Vi ber för vår stad och vårt land och att Gud skulle beskydda oss.

Vi tjänar människor som inte kan lämna sina hem genom att ta matvaror hem till dem och uppmuntra dem.

Vi har fått kampanjböcker som MedieMission låtit trycka med livsberättelser om förvandlade liv. Vi har också fått Nya testamenten. Många är oroliga för vi vet inte hur den här situationen ska utvecklas. Denna litteratur hjälper dem i den situation vi nu befinner oss i.

Jag vill tacka er alla som ber för oss. Ni har stött oss ekonomiskt genom att låta trycka litteratur för oss. Vi tackar uppriktigt för er hjälp. Vi befinner oss tusentals kilometer från er och vi talar ett annat språk, men vi ser att Gud förenar oss. Må Gud välsigna er rikligt!

 

IRKUTSK, BAJKALSJÖN

Pastor Stanislav

Jag ansvarar för att förse våra församlingar vid stranden av Bajkalsjön samt församlingarna i Sacha och Burjatien med litteratur. En del av församlingsarbetet har stannat av på grund av pandemin, men å andra sidan är människor nu mycket öppna för Guds ord.

Vi har levererat kampanjböcker, Nya testamenten och Johannesevangelier till Sibirien.

– Vi är tacksamma för ert ekonomiska stöd som gjort det möjligt att trycka denna litteratur för våra behov. Tillsammans arbetar vi för att uppfylla Jesu missionsbefallning.

Folk tar emot Nya testamenten där de kan läsa Jesu ord. Ett stort tack till er! Ert arbete är inte förgäves i Herren. Vi ser Guds välsignelse över ert arbete.

 

MOSKVA

Pastor Ivan Borisjevskij

Vi hör från nyheterna att pandemin har drabbat huvudstaden hårt.

– Till vår stora sorg måste vi säga att denna epidemi sprider sig snabbt i Moskva-regionen. Också bland pastorer finns det några som insjuknat och även dött i denna sjukdom.

Vad kan församlingen göra i den här svåra situationen?

– Vi sänder våra gudstjänster via Internet. Varje kväll har vi ett gemensamt bönemöte då vi förenas i bön på olika håll Ryssland.

Jag kan säga att det aldrig tidigare funnits en så stor vilja att tjäna andra människor som nu. Många stadsbor har förlorat sina jobb och medlemmar i vår församling har börjat erbjuda dem hjälp. Också pensionärer, sjuka och andra grupper behöver den mathjälp vi försöker erjuda.

– Nu mer än någonsin bör kyrkan visa ansvar genom att ge stöd på alla sätt: att förse hjälpbehövande med mat och stöda människor andligt, psykiskt och fysiskt. I varje matpaket lägger vi Biblar.

Vill du säga något till alla dem som har det andliga arbetet i Ryssland på sitt hjärta?  

Vi önskar att denna epidemi skulle gå över utan att skada er. Vi kan förenas i bön och lyssna på vad Gud vill säga genom allt detta.

 

Ett varmt tack för era förböner och stöd för det litteraturarbete som MedieMissionen gör tillsammans med församlingar i Ryssland! Du kan fortsätta att stödja detta litteraturarbete genom vår donationssida Ge en gåva via denna länk.

Må Gud rikligt välsigna dig!