Verksamhetsledaren Hannu Haukka besökte tryckeriet i Sibirien

 

I februari hade jag tillfälle att resa till Sibirien. Besöket i Novosibirsk och de tryckerier som hör till de största i Ryssland var en upplevelse och en fortsättning på de under som vi fått erfara under årtiondenas lopp.

Jag befann mig i det tryckeri som tryckte massvis av ateistisk litteratur och andra tryckalster under Sovjetunionens tid. Skrifterna spreds då bland annat till alla skolor, läroanstalter och bibliotek runtom i landet. Ateismen vållade folket en sjuttio år lång förbannelse.

Från förbannelse till välsignelse

I den stora tryckeribyggnaden betraktade jag de väldiga tryckmaskinerna som med sina jättelika pappersrullar väntade på att startas. Tryckeriets tekniska chef tryckte på en knapp och maskinerna dundrade igång.

Rakt framför ögonen sög de stora maskinerna in det kilometerlånga fina tryckpapperet. I den andra ändan såg jag fullständiga Nya testamenten, och från ett löpande band plockade jag upp ett alldeles färskt exemplar. Nu skulle de ryska församlingarna i Sibirien, vid Uralbergen och den ryska Fjärran Östern få mer litteratur för att dela ut.

Den förändrade situationen i Ryssland har märkbart försvårat församlingarnas verksamhet. Den nya antiterrorismlagen, som trädde i kraft på sommaren 2016, har i praktiken drabbat de evangeliska församlingarna. Av de senaste 60 rättegångar, som är relaterade till lagen, har 47 gällt evangeliska församlingar. Även om församlingarna gör allt enligt lagen kan de råka ut för problem. Allt beror på hur säkerhetsmyndigheterna tolkar lagarna och de föreskrivna direktiven.

Med ett tacksamt sinne

Jag tackar Gud för dig och alla andra vänner till vårt arbete som gjort det möjligt att trycka de här 50 000 böckerna. Ännu en gång fick jag bevittna ett under i vårt gemensamma missionsarbete i Ryssland!

Vi leddes vidare till en annan del av tryckeriet, och där fick jag se ett helt lagerutrymme med inplastade paket på lastpallar. I paketen fanns 500 000 exemplar av Johannesevangeliet.

Vi hade inte ens lämnat tryckeriet förrän vi fick en ny beställning av Nya testamenten. Vi strävar efter att låta trycka upp 100 000 böcker till, bara vi får tillräckligt med donationer till projektet.