Församlingar i Sydsudan skulle vilja fortsätta mediekampanjen rikstäckande

Hälsningar från Sydsudan, kära systrar och bröder i Kristus! Det är en stor ära och ett privilegium för mig att berätta om mediemissionskampanjen Kraft till förlåtelse i republiken Sydsudan år 2018. Mediekampanjen var unik och kraftfull och tog ett helt annorlunda tillvägagångssätt för att förkunna och sprida evangeliet om förlåtelse,...

Läs mer >

Din kärlek är deras mirakel!

Vi närmar oss julen. Efter ett år med många omvälvningar får vi vila några dagar och reflektera över julens budskap. Mitt hjärta fylls av glädje över allt som vi har fått vara med om i mediemissionsarbetet under detta år präglad av den globala pandemin. Jag tackar för era förböner och...

Läs mer >

Coronapandemin stoppade kampanjförberedelserna

När det åter blir möjligt, vill MedieMissionen fortsätta med förberedelser för mediemissionskampanjerna. MedieMissionen har i samarbete med lokala församlingar hållit 108 evangeliserande mediekampanjer riktade främst till världens storstäder. Som resultat av dessa mediekampanjer har vi gång på gång fått bevittna Guds stora gärningar. Församlingarna och pastorerna i miljonstäder har förenat...

Läs mer >

Behovet av kristen litteratur i ryska församlingar är skriande

Vi intervjuade nyligen biskop Juri Ananjev från Volgograd. Han arbetar också som samordnare för MedieMissionens kampanjer och annat arbete i Ryssland. Förra vintern grundades fem nya församlingar för burjater med hjälp av den nyligen tryckta kampanjboken på burjatiska. Pandemisituation i Ryssland är allvarlig. Trots detta har församlingar fortsatt sitt evangelisationsarbete...

Läs mer >

Burjaterna och jakuterna gläds åt kampanjboken på deras egna språk

I Sibirien, vid den kinesiska gränsen, bor burjaternas och jakuternas minoritetsfolk. Det finns ungefär en halv miljon människor av båda nationerna. Under våren har det kommit tråkiga nyheter från deras område om ökat alkoholbruk och ökat hemmavåld. Problemen förvärrades i en sådan utsträckning att i republiken Sacha (Jakutien) utfärdades en...

Läs mer >

MedieMissionens satellitsändningar via SAT-7 når folk i arabvärlden

                        I arabländer pågår det en brytningstid och samtidigt söker människor där efter sanningen i livet. MedieMission International svarar på det andliga behovet med satellit-TV-program. Arabvärlden omfattar de flesta länderna i Nordafrika och Mellanöstern. Detta stora område befolkas av...

Läs mer >

Guds ord har kraft

År 2015 berättade Eduard Grabovenko, biskop för den ryska evangeliska trons samfund, att deras vision är att grunda 10 000 husförsamlingar under de närmaste åren, om förhållandena i landet tillåter det. Evangeliserande litteratur och Biblar behövs när man grundar nya församlingar. För mediemissionskampanjer i 40 städer i Ryssland mellan åren...

Läs mer >

Mediemissionsarbete i 30 år på världens språk: Guds mirakel i Indien och Nepal

Artikeln är baserad på ett radioprogram som sändes i Finland före semestertider. Hannu Haukka, verksamhetsledaren för MedieMission International, informationschefen Markku Tenhunen samt fältpastor och fundraiser Ari Talja samtalade i studion i Kervo, Finland. Markku: Idag pratar vi om våra storstadskampanjer i Indien och Nepal. Vi talar också om hur viktig...

Läs mer >