Mediemissionskampanj i Norge blir verklighet

Med storstadskampanjen i Oslo och Bergen vill man nå ut till både huvudbefolkningen och invandrare. För ett par år sedan förhandlande MedieMission International om en storstadskampanj i Oslo. Processen upphörde dock när båda pastorer, som ledde kampanjförhandlingarna, blev sjuka. Det verkade också att kampanjen inte skulle få finansiering, eftersom planen...

Läs mer >

Mediemissionskampanj önskas till östra Ukraina

I östra Ukraina lider man fortfarande av kriget. Församlingarna som befinner sig på krigsterritorium vill trots oroligheterna ha en missionskampanj till byarna vid fronten. De tror att endast Gud kan få till stånd fred och försoning. MedieMission Intl förbereder, på församlingarnas i Mariupol och Slovjansk begäran, en mediemissionskampanj i de...

Läs mer >