I Ryssland frälser Guds ord även mitt i epidemin

  Församlingars situation i Ryssland har varierat dramatiskt under de senaste 70 åren. Sovjetmedborgarna hade inte mycket religionsfrihet. Den postsovjetiska frihetens tid var ett annat extremitet i Rysslands religiösa förhållanden. Numera har religionsfriheten åter blivit mycket mer begränsad.  Under dessa förhållanden fortsätter dock församlingarna i Ryssland att arbeta och sprida...

Läs mer >

Mediemissions satellitsändningar når också till Mecka

MedieMission producerar årligen 800–1 000 nya TV-program på arabiska, sudanesisk arabiska, farsiska, somaliska, amhariska och tadzjikiska. Dessa program sänds via 16 satellit-TV-kanaler över hela världen. Våra uppföljningsbyråer i Mellanöstern och Nordafrika får i genomsnitt 200 000 responsmeddelanden per månad. Många har hittat Jesus som sin Frälsare genom dessa program. De...

Läs mer >

Missionsarbetet drabbas av coronaviruset

Trots coronaviruset fortsätter våra evangeliserande TV-sändningar till 100 miljoner människor i islamiska länder via 16 satelliter varje dag. Tryckningen av kampanjböcker och annan kristen litteratur i Ryssland fortsätter oavsett viruset. Genom tv-sändningar når vi också ut till det judiska folket med budskapet om Messias både i Israel och i den...

Läs mer >

I Ryssland har det tryckta ordet ett stort genomslagskraft

Tryckningen av litteratur för församlingar i Ryssland började när den första storstadskampanjen ordnades i Volgograd år 2003. För mediekampanjen trycktes Kraft till förändring-kampanjböcker som innehåller berättelser om livsförvandling. Under åren har tryckts miljontals exemplar av kampanjböcker. Vi har också låtit trycka Biblar, Nya testamenten och Johannesevangelier som delats ut genom...

Läs mer >

Missionsarbete är den bästa investeringen i livet

MedieMission International har delat evangelium över hela världen i mer än 40 år. Men ger det resultat? Varför fortsätter MedieMission sitt arbete månad efter månad och år efter år? Lönar det sig att göra missionsarbete idag? Dessa frågor ställdes av Markku Tenhunen, MedieMissions informationschef, till vice verksamhetsledaren Andreas Wirth och...

Läs mer >

Det här har jag väntat i hela mitt liv!

Den 18. februari 2020 var en stor dag för den östsibiriska burjatstammen. Från ett sibiriskt tryckeri kom ut 20 000 Kraft till förändring-kampanjböcker på burjatiska. Nu har burjaterna fått den första evangeliserande boken på sitt eget språk. Hittills hade de burjatiska församlingarna inget evangeliserande material på sitt modersmål. Vi tackar...

Läs mer >

Försoningens dag i Sydsudan

    MedieMission International genomförde en mediekampanj år 2018–2019 i Sydsudans huvudstad Juba, tillsammans med cirka 400 lokala församlingar. Kampanjen pågick i två månader och dess budskap förmedlades i livsförvandlingshistorier som spreds över hela landet via den statliga TV:n och radion. Under fem år före kampanjen hade det blodiga inbördeskriget...

Läs mer >

Kristna TV-program är viktiga i den muslimska världen

I slutet av januari filmades nya avsnitt av ett program på farsi hos MedieMission i Kervo, Finland. Programmet heter Salvation through Christ (Frälsning genom Kristus). Programmet riktar sig till dem som nyss kommit till tro. Producenten och regissören för programmet, den iranskfödde Nader,  förklarar att i programmet behandlas många ämnen,...

Läs mer >

MedieMissions litteraturarbete i Ryssland

Redan i 16 år har MedieMission International låtit trycka kristen litteratur för evangeliska församlingar i Ryssland. Många har kommit till tro tack vare böckerna. Litteraturarbetet började när Kraft till förändring-kampanjböcker, som innehåller berättelser om livsförvandling, trycktes för storstadskampanjen i Volgograd. Under åren har tryckts miljontals kopior av kampanjböcker. Vi har...

Läs mer >