100 000 byar i Ryssland behöver evangeliets budskap

Mellan åren 2013 och 2016 lät MedieMissionen trycka 4 miljoner kampanjböcker, en miljon Johannesevangelier, en miljon Nya testamenten och 100 000 hela Biblar i Ryssland. Sedan dess har mer än 1,5 miljoner böcker till tryckts under åren 2017–2019.

Ledaren för förbundet av de evangeliska kristna i Ryssland, biskop Grabovenko, berättar om betydelsen av MedieMissionens litteraturarbete i Ryssland.  I det följande några utdrag ur en intervju med biskop Grabovenko förra året.

 

19 000 byar

– För några år sedan började vi arbetet med att besöka alla byar och tätorter i landet.

Hittills har vi hunnit besöka mer än 19 000 byar och tätorter. Överallt har vi kunnat berätta om evangeliets glada budskap om Jesus Kristus.

Det finns fortfarande många orter där evangelium inte har förkunnats.

När vi kommer till dessa orter sår vi Guds ord. De böcker ni har gett oss har varit en stor välsignelse. De har fått genklang i människors hjärtan.

1 200 spirande församlingar

– Hittills har vi grundat nya, spirande församlingar på 1 200 orter. Vi tror att i slutet av året (2020) kommer det finnas redan 1 500 nya församlingar.

– Enligt våra beräkningar har cirka fem miljoner människor bett frälsningsbönen. Vi gläds åt möjligheten att sprida Guds ord i vårt land.

Frivilliga evangelister

Ibland upplevs också motstånd på dessa resor. I våra evangelisationsteam tjänar 700–800 frivilliga församlingsmedlemmar. Vi når också avlägsna orter och stammar långt borta i norr.

– Vi ser att människor tar emot evangeliets budskap och deras liv förändras. När vi återvänder till samhället om ett eller två år ser vi hur samma människor lever ett gott kristet liv.

Guds nåd

De lever enligt Guds ord och de älskar Gud. Det finns ingen större glädje än att se Guds nådes arbete i människors liv!

– Jag vill tacka var och en av vännerna till MedieMissionen som har kommit med för att stödja vårt arbete.

Ni är med i att göra det möjligt att Guds ord når folket i vårt land. Behovet är verkligen enormt.

 

Gott om arbete

Det finns fortfarande 100 000 byar och andra tätorter i Ryssland där det råder en mycket stor brist på Guds ord.

 

Hannu Haukka och MedieMissionens team

Ett varmt tack för dina förböner för vårt missionsarbete!

Enligt dina möjligheter kan du stödja vårt litteraturarbete i Ryssland via denna länk. Må Gud välsigna dig rikligt!